Rendkívüli közgyűlés – IDŐPONTVÁLTOZÁS!

Meghívó

Tisztelt Tagszervezet!

Sajnálatos módon két lényeges dolog miatt kell módosítanunk a 2017. március 17-ére kiírt Közgyűlés idejét és napirendjét, amiért elnézést kérek minden érdekelttől.
1. Egy előre nem várt fordulatként a Szövetség jövőjét döntően befolyásoló információk kerültek napvilágra. (tájékoztató a Közgyűlésen)
2. A kiírt Közgyűlési meghívó – megismételt Közgyűlési kitétele – nem felel meg a 2017. január 1-től érvényes Ptk előírásának, ezért jogilag szabálytalan.
Az előbbiekben vázolt 2 pont miatt az elnökség 2017. 03. 05. ülésén döntött a módosításról, amely értelmében ezúton szeretettel meghívunk az FMSZ 2017. évi Rendkívüli Közgyűlésére, amely ideje:
2017. március 17. (péntek) 15.30 (Regisztráció 15.00 órától)  
Helye: Magyar Sportok Háza
            Budapest, XIV. kerület Istvánmezei út 1-3. IV. emeleti tárgyaló

Időpont- és helyszínváltozás!!!
2017. március 31. (péntek) 15:30
(Regisztráció 15:00 órától)
Helyszín: Bérczi Eszter
                   1102 Budapest (X. kerület, Kőbánya) Füzér u. 27/A I. em. 1.
GPS: 47° 29′ 13.35″ 19° 7′ 42.56″

A közgyűlés napirendi pontjai:
1. Elnöki beszámoló a 2016. évről, a 2017-re kialakult helyzetről, lehetőségekről.
2. Gazdasági beszámoló a 2016. évről
3. Pénzügyi beszámoló a 2016. évről, a 2016. évi mérleg
4. Felügyelő Bizottság beszámolója a 2016. évről
5. Szavazás a Szövetség jövőjéről (megszűnés, újjáalakulás, folytatás)
Megszűnés esetén a további pontok okafogyottá válnak!
Ebben az esetben a hatályos jogszabályok figyelembevételével kezdeményezzük a hivatalos megszüntető eljárást.
6. Alapszabály módosító javaslatok
7. Az Elnökség és a Felügyelő Bizottság lemondása.
8. A Mandátumszámláló Bizottság beszámolója a jelöltekről és tájékoztatás a szavazás menetéről.
9. Az esetleges helyszíni jelölések elbírálása.
10. Lehetőség a jelöltek bemutatkozására (nem kötelező jellegű).
11. A Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása.
12. Az Elnök és az Elnökségi tagok megválasztása.
13. egyebek

Amennyiben a Közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, úgy az Alapszabály értelmében – ugyanaznap – 2017. március 17-én 16.00 órától Megismételt Közgyűlést tartunk, amely a jelenlévő képviselők számától függetlenül határozatképes.

Amennyiben a Közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, úgy a Ptk. előírását figyelembe véve:
„3:76.§ [Határozathozatal, megismételt közgyűlés
(3) Ha a közgyűlés határozatképtelen, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják össze.”

2017. április 05-én 16.00 órától Megismételt Közgyűlést tartunk, amely a jelenlévő képviselők számától függetlenül határozatképes. A helyszín ugyanaz!

Meghatalmazott képviselő csak abban az esetben kaphat szavazati jogot a közgyűlésen, ha rendelkezik a (weboldalról letölthető) szabályos, a tagszervezet hivatalos képviselője által aláírt Meghatalmazással! A Meghatalmazás érvényes a Közgyűlésre és az ugyanarra a napra kiírt megismételt közgyűlésre egyaránt.

A tisztségekre való hivatalos jelentkezés határideje változatlanul (helyszíni jelölés nem kizárt):
2017. március 10. éjfél

A Jelölő Bizottságot képviseli és a pályázatok leadásának hivatalos mail címe:
Hodunov Edvard edvardhodunov@gmail.com
Kérjük a pályázatokat erre az e-mail címre küldjék el!

Kérem a T. Tagságot, amennyiben egyéb – szavazást igénylő – napirendi pont felvetése lenne, legkésőbb 2017. február 20 2017. március 25-ig jelezze.

Budapest, 2017-03-07

Gódor László
elnök

—————————-
Kapcsolódó letölthető dokumentumok:

Elnöki nyilatkozat a lemondásról és a további lehetőségekről (pdf)

Melléklet a tisztújításhoz – fontos tudnivalók (doc)

Elnök és elnökségi tag jelölési formanyomtatvány (doc)

Közgyűlési meghatalmazás (doc)

A fenti közgyűlési meghívó szövege (pdf)

————————–
Frissítve: 2017.03.08.

This entry was posted in Hírek. Bookmark the permalink.